Kledinghuurvoorwaarden

 

1. Kledingverhuurbedrijf verhuurt de in het contract omschreven kledingstukken en accessoires, waarbij huurder de kleding aanvaart in onbeschadigde status, voor de overeengekomen periode.

2. Huurder dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.

3. Voor alle kostuums is een borgsom vereist.

4. Huurder is niet bevoegd het gehuurde in enige vorm te reinigen.

5. Huurder is gedurende de gehele huurtermijn, d.w.z.vanaf het moment van in ontvangstname van de gehuurde kledingstukken en accessoires door de huurder tot het moment van in ontvangstname van gehuurde kledingstukken en accessoires van kledingverhuurbedrijf, volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.

6. Huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij kledingverhuurbedrijf te doen terug bezorgen.

7. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden zulks, ter beoordeling van kledingverhuurbedrijf, reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten op basis van nieuwwaarde.

8. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.

9. De huurprijs geldt voor een periode van één dag en drie dagen voor Sarah en Abraham, tenzij anders in overleg. De huur (inclusief de borg) dient bij vooruitbetaling contant (geen pin-mogelijkheid) te worden voldaan.

10. Mocht de huurder zich niet aan punt 9 van deze voorwaarden houden, wordt er elke dag dat de huurperiode wordt overschreden, een huurprijs van het betreffende kledingstuk berekend tot een bedrag dat gelijk is aan de nieuwprijs van het artikel. Tevens wordt de borg ingehouden na het overschrijden van de huurperiode met drie dagen.

11. Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het burgelijk wetboek staat vermeld t.a.v. de huurovereenkomst.