Kledinghuurvoorwaarden

 1. Els Kledingverhuur & Reparatie Oldenzaal verhuurt de in de factuur omschreven kledingstukken en accessoires, waarbij huurder de kleding aanvaardt in onbeschadigde status, voor de overeengekomen periode.
 2. Huurder dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 3. Voor alle kledingstukken en accessoires is een borgsom vereist.
 4. Huurder is niet bevoegd het gehuurde in enige vorm te reinigen.
 5. Huurder is gedurende de gehele huurtermijn, d.w.z. vanaf het moment van in ontvangstnamen van de gehuurde kledingstukken en accessoires door de huurder tot het moment van in ontvangstnamen van de gehuurde kledingstukken en accessoires dor Els Kledingverhuur & Reparatie Oldenzaal, volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.
 6. Huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Els Kledingverhuur & Reparatie Oldenzaal te doen terug bezorgen.
 7. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden zulks, ter beoordeling van Els Kledingverhuur & Reparatie, reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten zijn op basis van nieuwwaarde.
 8. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
 9. De huurprijs geldt voor een periode van maximaal drie dagen, tenzij anders in overleg. De huur (inclusief de borg) dient bij vooruitbetaling contant (geen pin-mogelijkheid) te worden voldaan.
 10. Mocht de huurder zich niet aan punt 9 van deze voorwaarden houden, wordt er elke dag dat de huurperiode wordt overschreden, een huurprijs van het betreffende kledingstuk berekend tot een bedrag dat gelijk is aan de nieuwprijs van het artikel. Tevens wordt de borg ingehouden na het overschrijden van de huurperiode met drie dagen.
 11. Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in een burgelijk wetboek is geregeld.